FNs bærekraftsmål er at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Norske myndigheter har også skrevet under på dette målet, som vi alle må bidra til for å nå.

ER DU KLAR?